28 Haziran 2017 Çarşamba

Ülkemizde Yerel Seçimler ve kentimiz…

10 Kasım 2012, 09:13
Ülkemizde Yerel Seçimler ve kentimiz…
Türker Küpcük
Cumhuriyet’in ilk yılları...(GİRİŞ)

2014 Mart ayının son pazar günü yürürlükteki anayasa göre tüm Türkiye’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacak.
Cumhuriyet tarihinde ilki 1930 yılında gerçekleştirilen ve Atatürk’ün direktif ve destekleriyle kurulan Fethi (Bey) Okyar’ın Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) ile yine Mustafa Kemal Atatürk’ün genel başkan olduğu Halk Fırkası (HF) arasında yapıldı. O tarihte yürürlükteki anayasa göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 1.Cumhurbaşkanı olan Atatürk’ün aynı görevi sürdürdüğü sırada CHP’nin genel başkanlığı görevinde bulunmasına engel bir durum bulunmamaktaydı. 
23 Nisan 1920’de toplanan ve adını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olarak dünyaya duyurdu. TBMM’nin kuruluş felsefesi ve amacı;
Güneydoğu ve Akdeniz’de Fransa ve İtalya ile İç Anadolu ve Ege’de Yunanistan ve nihayetinde İstanbul’u 1918’den itibaren fiili olarak işgal eden İngiltere’ye karşı; (asırlardır Anadolu’da yaşayan ve Büyük Önder Mustafa Kemal’in “Hangi etnik kökenden gelmiş olursa olsun Anadolu’da yaşayan ve kader birliği yapmış halkların bütününe Türk Milleti denir” tanımlamasına uygun olarak) Türk Milleti’nin Milli Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatarak Misakı Milli sınırları olarak kabul edilen Edirne’den Adıyaman’a, İzmir’den Kars’a, Sinop’tan İskenderun’a kadar uzanan toprakları düşman işgalinden arındırarak tarihteki yerini alan Osmanlı Devleti’nin küllerinden yeni bir Türk Devleti’ni kurmaktı.
Asırlarca babadan oğula saltanatı (yönetim erkini) devreden padişahlık rejiminin kulları olarak yaşamış, ülke insanlarının az önce söz ettiğimiz ulvi amaç etrafında bir araya gelmesini ifade eden TBMM’de yönetim ve yönetimin işleyiş şekli; tümü halkın oylarıyla seçilmiş bulunan Meclis Başkanlığı ve oluşturdukları Temsil Heyeti ile milletvekillerinin tümünün doğrudan yönetime katılmasından meydana gelmekteydi. TBMM bu işleyişini ve yetkilerini milli kurtuluş mücadelesi boyunca 29 Ekim 1923 yılına kadar devam ettirdi. TBMM’nin açılışından itibaren Anadolu Müdafai Hukuk ve Rumeli Müdefai Hukuk Cemiyeti olarak faaliyet gösteren ve ardından birleşerek Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adını alan cemiyet daha sonra Halk Fırkası olarak partileşti. TBMM’de HF olarak tek parti rejimi uygulaması uzun bir süre devam etti. Yol arkadaşı olarak başbakanlık ardından büyükelçi olarak görev yapan Fethi Bey ile Bursa’da bir araya gelen Atatürk cumhuriyet rejimin daha sağlam temellerde ilerlemesi için yeni bir parti kurulması talimatını verdi. 1930 yılında çok partili sistemi denemek isteyen Atatürk’ün direktifi ve HF’den istifa ettirilerek yeni partinin safına katılarak TBMM’de temsil edilmeye başlanan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) zamanın yaşanan ekonomik sorunları ve hızlı yaşanmış değişim ve devrim süreçlerinin doğal bir yansıması olarak henüz tam kurulmadan memnuniyetsiz çevrelerde büyük teveccühle karşılandı. Kısa sürede cumhuriyet öncesi ile cumhuriyet sonrasının saflaşması tehlikesi belirince SCF bizzat kurucusu Fethi Okyar tarafından ülkenin ve yeni cumhuriyet rejiminin henüz çok partili sisteme hazır olmadığı görülerek kapatıldı. 
İşte Türkiye’nin ilk belediye seçimleri 1930 yılında SCF’nin ve HF’nin katıldığı seçimler olarak tarihe geçti. 
1930’lardan 1946 yılına kadar dört yıl aralıklarla yapılan üç yerel seçimde de tek parti sistemi ile yapılan seçimlerdi.

1946 ÇOK PARTİLİ SEÇİMLER…

1946 yılında ise çok partili sisteme geçiş yapmak isteyen bir başka lider ise İsmet İnönü oldu. Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında vefatından sonra Türkiye’nin 2.Cumhurbaşkanı olan İnönü tüzük gereği HF’nin de değişmez genel başkanı seçilmişti. 
2.Dünya Savaşı sonrasında değişen dünyayı iyi gözlemleyen İnönü Türkiye’de artık çok partili sisteme geçilmesi gerektiğini ifade eden tarihi konuşmalar ve açıklamalarda bulundu. 1945 yılında ayrılıp yeni bir parti kurmak istediğini duyduğu HF milletvekili Celal Bayar ve arkadaşlarına bir radyo konuşması sırasından “Daha ne duruyorsunuz kuzum!” diyerek adeta destek vermişti.
Bununla birlikte Türkiye’de kurulan ilk muhalefet partisi Türk Havacılık sektörünün gelişmesinde büyük katkısı olan (18 Temmuz 1945’te kuruluş dilekçesini verip Eylül ayında faaliyetlerine başlayan) Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi’dir (MKP).        
HF Aydın Milletvekili Adnan Menderes’inde bulunduğu partilerinden ayrılmış bir grup kişiyle Celal Bayar kurduğu Demokrat Parti’nin (DP) kuruluşu 7 Ocak 1946’dır.
Bir yandan Türkiye çok partili sisteme geçerken diğer yandan o tarihte iktidarı elinde bulunduran HF’de ise bir biri ardına değişikliklere gidildi. Yapılan tüzük değişiklikleriyle partini adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeniden tanımlandı. En radikal değişiklik ise genel başkanlık maddesinde gerçekleşti. Öncesinde İsmet İnönü’nün “değişmez genel başkan” sıfatı değiştirilerek genel başkan olarak ilan edildi.
Şükrü Saraçoğlu’nun başbakanlığındaki hükümet önceden 1946 Eylül’ünde yapılması planlanan mahalli idareler genel seçimleri 4 ay öne çekilerek 26 Mayıs 1946’da yapılması yönünde kanun çıkarıldı.
Erken yerel seçime DP lideri Celal Bayar karşı çıktı. Ancak diğer muhalefet partisi MKP’ nin seçime katılacağını açıklaması DP liderini boşa çıkardı.
26 Mayıs 1946 yılında yapılan seçimleri CHP kazandı.
İzmir Belediyesi’ni; İzmir’in efsane belediye başkanlarından ve tek parti döneminde 1931’den 1941 yılına kadar görev yapmış olan Dr.behçet Uz’dan devralan ve o tarihten beri görev yapan CHP adayı Reşat Leblebicioğlu kazandı.
İzmir’in o tarihlerde adı Seydiköy olan yerleşiminde de CHP adayı Halil Tan belediye başkanı seçildi.
Bir sonraki yerel seçim 1950’de gerçekleşti. Bu kez neredeyse tüm Türkiye’de seçimleri Celal Bayar’ın partisi DP kazandı.
İzmir’de ise yine CHP adayı Avukat Hulisi Naci Selek kazandı. Seydiköy’de (Gaziemir’de) ise DP adayı olarak seçimlere giren Abdülhamit Yavuz belediye başkanı seçildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1926 yılından itibaren belediyelik olan Seydiköy’de 24 yıllık bir dönem sonra ilk kez farklı bir parti seçimi kazanmış oldu.
1955 yılında yapılan yerel seçimlerde DP Türkiye çağında zafer elde etti. İzmir’de de seçimi kazanan DP’de bir dönem İzmir Milletvekilliği yapmış olan Av.Enver Dündar Başar belediye başkanı seçildi. Seydiköy’de DP’nin adayı olan Hasan Güven belediye başkanı oldu.  

1960 Darbesi ve sonrası…

27 Mayıs 1960 yılında yapılan Askeri Darbe sonrasında Türkiye normal demokrasi düzenine, yönetimi elinde bulunduran Milli Birlik Komitesi’nin onayı ile kurulan kurucular meclisi tarafından hazırlanan ve halk tarafından geniş kabul gören 1961 Anayasası ile geçti.   
17 Kasım 1963 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İzmir’de Adalet Partisi’nin adayı olan Osman Kibar belediye başkanlığını kazanır. Seydiköy adı nahiye olmasının ardından Gaziemir olarak değişen ise AP’den aday olan Abdülhamit Yavuz yeniden belediye başkanlığı koltuğuna oturur. 
Takvimler 2 Haziran 1968’i gösterdiğinde Türkiye’de bir yerel seçim daha yapıldı. İzmir’de AP’nin adayı Osman Kibar ve Seydiköy’de Abdülhamit Yavuz yine aynı partiden seçimi kazanarak belediye başkanı oldu.
9 Aralık 1973 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmir’de uzun yılların ardından CHP seçimi kazandı. CHP’den aday olan İhsan Alyanak belediye başkanı oldu. Gaziemir’de ise kazanan parti yine AP olurken başkan ise İsmet Kılıç oldu. CHP'nin bu seçimde adayı Nedim Aksoy'du.
11 Aralık 1977 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmir’de CHP seçim başarısını tekrarladı. İhsan Alyanak yeniden seçimi kazandı. Gaziemir’de de İsmet Kılıç AP adayı olarak girdiği seçimleri yeniden kazanarak belediye başkanı oldu. CHP adayı olarak seçime giren Ercan Çokbankir ise çok küçük bir fark ile seçimi kazanamamıştı.

1980 Darbesi ve sonrası…

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye yeniden demokratik yaşama ancak 1983 seçimleri ile döndü. 
25 Mart 1984 yılında yapılan seçimlerde Türkiye yerel yönetimlerde yeni Anakent sistemine yani Büyükşehir Belediyesi uygulamasına geçti. İzmir Belediyesi tarihteki yerini artık İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bıraktı. Eski İzmir Belediyesi sınırları Merkez İlçe sıfatıyla Konak İlçe Belediyesi olarak yeni tüzel kişiliğe geçti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kapatılan siyasi partilerin yerine kurulan partilerden Anavatan Partisi (ANAP)’ın adayı Burhan Özfatura kazandı. Yeni oluşan Konak Belediyesi’ni yine aynı partiden aday olan Süha Baykal kazandı. Bu seçimde Gaziemir ve Buca’nın hukuki varlıkları son bulduğundan seçimlere bu yerleşimler katılamadı. Her iki yerleşim Konak Belediyesi sınırlarına dahil edildi.
26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adayı olan 1980 öncesi eski Gençlik ve Spor Bakanlığı’da yapan Yüksel Çakmur Belediye Başkanı seçimi kazandı. Konak’ta da yine SHP’den aday olan Ahmet Sarışın belediye başkanı oldu. Buca bu seçimle birlikte ilçe haline getirilerek yeniden tüzel kişilik kazandı. 1980 öncesinde Buca’da seçimle gelen son belediye Başkanı Işılay Saygın’dı. AP’li Saygın’ın ardında dokuz yıl sonra SHP’den seçime katılarak kazanan Ertan Erdek kurucu ilçe belediye başkanı olarak görev yapmaya başladı.
1992 tarihinde Işılay Saygın ve bir grup ANAP milletvekilinin verdiği kanun teklifi sonucunda 1980 askeri darbesi ve sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle belediyesi kapatılan Gaziemir yeniden bu kez ilçe statüsü kazandı. 
1 Kasım 1992 yılında gerçekleşen ara yerel seçimlerinde Gaziemir Belediyesi resmen tüzel kişilik kazandı. Gaziemir’deki ara yerel seçimde ANAP’ın adayı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Taşkın, SHP’nin adayı İsmet Sert, DSP’nin adayı Atilla Kurtkapmaz, DYP’ni adayı ise 1980 askeri darbesi öncesi 7 yıl belediye başkanlığı görevi yapan İsmet Kılıç’tı. Seçimi DYP adayı İsmet Kılıç kazandı. 
27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bu kez Doğru Yol Partisi’ne (DYP’ye) geçerek aday olan Burhan Özfatura kazandı. Konak’ta SHP adayı olan Ahmet Sarışın yeniden seçilerek bir beş yıl daha belediye başkanı oldu. Buca’da DSP adayı olan Cemil Şeboy seçimi kazanarak belediye başkanı oldu. 
1994 yerel seçimi öncesi Gaziemir’de ise tam bir siyasi çekişme vardı. Çekişmenin nedeni, (Kılıç’ın desteği ile önce) Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yapan ardından DYP Gaziemir İlçe Başkanı olan Adnan Yüksel ile Gaziemir Belediye Başkanı İsmet Kılıç arasındaydı. Adaylığını önceden açıklayan İsmet Kılıç, delege seçimleri öncesinde ‘aday olma’ isteğini dile getirmediği halde hazırladığı delege listeleri ile adeta mevcut belediye başkanını hazırlıksız yakaladı. DYP’nin adayı Adnan Yüksel olurken, bu partiden istifa eden İsmet Kılıç bağımsız aday olarak seçimlere katıldı.
1994 seçimlerinde Gaziemir’de ANAP’ın adayı Öktem Seyran, SHP’nin adayı Ercan Çokbankir oldu, DSP’nin adayı Bünyamin Çelik’ti. 
O tarihte 24 bin 69 kayıtlı seçmenin bulunduğu Gaziemir’de 82 sandıkta oy kullanıldı. Katılım yüzde 91 olurken geçerli oyların toplamı ise 20 bin 477 oldu. Seçimi 6 bin 532 oy alan DYP adayı Adnan Yüksel kazanarak belediye başkanı oldu. Bağımsız Aday olan İsmet Kılıç ise tek başına ikinci parti olmuş ve 5 bin 617 oy aldı. SHP’nin adayı Ercan Çokbankir 5 bin 83, ANAP’ın adayı Öktem Seyran 3 bin 919, DSP adayı Bünyamin Çelik 2 bin 329 oy aldı. 
1994 yerel seçimlerinin Gaziemir açısından bir başka önemi ise daha önce Sarnıç Köyü olarak bilinen yerleşiminin bu seçimle birlikte belde statüsü kazanmasıdır. Belde olarak yapılan seçimlerde DYP adayı olarak seçime katılan İsmail Acar seçimi kazanarak kurucu belde belediyesi başkanı seçilmiştir. 
18 Nisan 1999 tarihinde birlikte gerçekleşen genel ve yerel seçimlerinde DSP ve MHP rüzgarı yaşandı. Her iki parti ilk sırayı paylaştı. Bu partileri ANAP, DYP ve Refah Partisi (RP) izledi.
1999 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini DSP adayı (bir önceki dönem bu partinin İzmir Milletvekili) Ahmet Piriştina kazandı. DSP İzmir’in tüm metropol belediye başkanlıklarını da kazanarak tarihi bir başarı elde etti.
Konak’ta DSP’den Erdal Ezgi, Buca’da yine aynı partiden Cemil Şeboy belediye başkanlığını kazandı. 
Gaziemir’de de iktidar değişimi yaşandı. DSP adayı olan İsmet Kılıç seçimi açık farkla kazanarak 5 yılın ardından yeniden kazandı.   
37 bin 928 seçmenin kayıtlı olduğu ve 218 sandıkta kullanılan oylar neticesinde, geçerli 31 bin 867 oydan;
9 bin 205 alan DSP adayı İsmet Kılıç belediye başkanı seçildi. DYP adayı Adnan Yüksel 6 bin 948, ANAP adayı Metin Taşkın 4 bin 756, MHP 3 bin 941, SHP ile birleşen CHP adayı Ramazan Kaya 2 bin 716 oy aldı. 
1999 yerel seçiminde Gaziemir’in Sarnıç Belde Belediyesi’nde de görev değişimi yaşandı. DYP adayı olan ancak yeniden seçilemeyen mevcuttaki belediye başkanı İsmail Acar bu görevini; ANAP’tan aday olan ve seçimi kazanan Şeref Bozkurt’a devretti.

Ak Parti dönemi gelişmeleri…

2004 yerel seçimlerinde ise bir seçim öncesinden çok daha siyaset dünyasına çok farklı bir durum yaşanıyordu. 
2002 Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan RP’nin yerine kurulan Fazilet Partisi (FP’nin) son büyük kongresinde mevcut genel başkan Recai Kutan’a karşı genel başkanlık yarışına giren ancak kaybeden Abdullah Gül ve arkadaşları yeni bir parti kurma hazırlığına girişmişti. Abdullah Gül, Bülent Arınç, RP’nin 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçime katılarak kazanan, 2,5 yıllık belediye başkanlığı döneminin ardından Anayasa ve yürürlükteki yasalara göre mahkum olarak belediye başkanlığı son bulan Recep Tayyip Erdoğan ve Abdüllatif Şener yeni bir Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) adında yeni bir parti kurdular. Erdoğan’ın genel başkanlığında kurulan Ak Parti henüz büyük kongresini daha toplamadan 3 Kasım 2002 seçimlerine katıldı. Genel Başkan Erdoğan’ın adaylığı önceki dönem aldığı hak mahrumiyeti nedeniyle 2002 seçimlerinde aday olamadı. TBMM’ne iki parti girdi. Ak Parti yüzde 34,5 oy aldı. CHP ise bir dönem boşluğun ardından bu kez yüzde 19 alarak TBMM’ne girdi. DYP yüzde 9.5, MHP yüzde 8.5, Genç Parti (GP) yüzde 7, ANAP yüzde 5.5, DSP ise yüzde 2 oy alarak yüzde 10 seçim barajını geçemedikleri için TBMM dışı kaldı.   
Seçimde galip gelen Ak Parti iktidar partisi olarak Kayseri Milletvekili Abdullah Gül’ü başbakan olması yönünde fikir birliğine vardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Gül’ü Çankaya’ya çağırarak hükümeti kurmakla görevlendirdi. O tarihte CHP Genel Başkanı olan Deniz Baykal, Ak Parti Genel Başkanı olarak seçimlere giren adaylığı YSK tarafından engellenen Erdoğan’ın önündeki anayasal engelin kaldırılması gerektiğini, halkın oylarıyla başbakanı belirlediğini söyleyerek bu yönde yapılacak anayasa değişikliğine destek vereceklerini açıkladı. Daha sonra CHP ve Ak Parti’nin oylarıyla ilgili anayasa madde değiştirildi ve Erdoğan’a milletvekilliği yolu açıldı. 
Siirt’te seçimlerin yenilenmesi ile seçimleri kazanması sonucu Erdoğan Siirt Milletvekili olarak TBMM’ne girdi. 
İşte bu atmosferde gerçekleşen 28 Mart Seçimleri’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini seçimden bir süre önce DSP’den istifa ederek CHP’ye geçen ve bu partinin adayı olan mevcut belediye başkanı Ahmet Piriştina yeniden kazandı.
Konak’ta CHP adayı Muzaffer Tunçağ kazandı. Ak Parti İzmir Metropolü’nde ancak Buca ve Gaziemir belediyesinde ve Gaziemir’in Sarnıç Beldesi’nde kazandı. Ak Parti Buca’da DSP’den istifa eden ardından kısa bir süreliğine İsmail Cem’in kurduğu Yeni Türkiye Partisi’ne (YTP’ye) katıldığını açıklayan ancak seçimin hemen öncesinde Ak Parti’ye geçen Cemil Şeboy’u aday gösterdi ve kazandı. 
Gaziemir’de bir önceki dönem DYP’den aday olarak 1994-99 arası belediye başaklığı yapan ve 1999 seçimlerinde kaybeden Adnan Yüksel; 2004 seçimlerini hemen arifesinde DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar tarafından partisinin Gaziemir Belediye başkanı olarak basın önünde açıklandı. Bunun ardından Ak Parti ile temasa geçen Yüksel resmi aday adaylığı başvurusunu Ak Parti’ye yaptı. Bu partiden Gaziemir belediye başkanı aday adayı olduğunu açıklayan Av.Coşkun Doğru, Erol Kaya’da vardı. Ak Parti Genel Merkezi Gaziemir’de belediye başkan adayı olarak Adnan Yüksel’in ismini açıkladı. Ak Parti Sarnıç’ta da eski başkan ve DYP’den istifa eden İsmail Acar’ı aday yaptı.
28 Mart 2004 Gaziemir Belediye Seçimleri’nde, kayıt seçmenden 48 bin 582 seçmenden, 35 bin 550 geçerli oy kullanıldı. 
Seçimi 16 bin 143 oy alan bu kez Ak Parti’den aday olan Adnan Yüksel kazandı. CHP adayı olan Halil İbrahim Şenol 13 bin 400, MHP adayı Sertaç Teknecioğlu 2 bin 481, GP adayı Nermin Özçelik 1347, DYP adayı Saffet Helvacı 1318 oy aldı. Seçimden kısa bir süre önce seçimden çekildiğini Mehmet Salih Seyhan ise 220 oy aldı.
Sarnıç’ta bu kez Ak Parti adayı olarak yarışa giren İsmail Acar kazandı.
Yerel seçimlerin hemen ardından vefat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina’nın yerine Büyükşehir Belediye Meclisi’nde seçim yapıldı. Ak Parti bu seçimde aday çıkarmadı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yakından takip ettiği Meclis Grubu içinde Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Bornova Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun adı öne çıktı. Grup içinde yapılan seçimli eğilim yoklamasında Aziz Kocaoğlu’nun İzmir Büyükşehir Meclisi’nde gerçekleşen Belediye Başkanlığı Seçimi’nde CHP adayı olduğu açıklandı. Kocaoğlu oybirliği ile 29 Mart 2009’da yapılacak yerel seçimlere kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.
29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ve Büyükşehir Sınırları içerisinde 30 ilçeden 28’ini kazanan CHP kentte büyük başarı elde etti.
2 milyon 422 bin 480 kayıtlı seçmenden, 2 milyon 83 bin 332’si oy kullandı. Geçerli oyların 1 milyon 107 bin 562 (yüzde 56,15) oy alan CHP adayı Aziz Kocaoğlu bu kez seçmen tercihiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
29 Mart yerel seçimlerinde Gaziemir’e damgasını vuran bir gelişme ise daha önce bu ilçeye bağlı Sarnıç Belde Belediyesi statüsünün yeni büyükşehir belediye yasası ile son bulmasıydı. Sarnıç artık mahalleriyle Gaziemir Belediyesi sınırlarına dahil edildi.
29 Mart 2009 Gaziemir Belediye Başkanlığı seçiminde kayıtlı bulunan 77 bin 952 seçmenden, 67 bin 529’u oy kullandı. Geçerli oylardan 31 bin 265 (yüzde 47,83) oy alan Halil İbrahim Şenol, 2004 yılında küçük bir farkla Adnan Yüksel’e karşı kaybettiği seçimin rövanşını aldı. (O tarihte belediye başkanı olan) Yeniden Ak Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı olan Adnan Yüksel 19 bin 34 (yüzde 29,12) oy alarak seçimi kaybetti. 2004’ten sonra 2009’da da yeniden MHP Gaziemir Belediye Başkan adayı olan Sertaç Teknecioğlu’da 5 bin 824 oy alarak seçimi kaybetti. MHP en son 2007 milletvekilliği seçimlerinde Gaziemir’de elde ettiği 9 bin 500’lük oy sayısının oldukça gerisindeydi.  

Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  ARŞİV